OFERTA EXPORTOWA: Ryby hodowlane, Owoce cytrusowe, Wędliny i wyroby mięsne, Halluomi i inne sery, Melony i arbuzy, Oliwa z oliwek, Ziemniaki, Winogrona, Wina i alkohole, Warzywa i zioła, Wyroby aluminiowe, Meble i akcesoria, Ubrania i tekstylia, Produkty farmaceutyczne...
Cypryjskie Centrum Promocji Handlu
ul. J. Dąbrowskiego 70
02-561 Warszawa
tel: +48 22 854 01 77
fax: +48 22 854 01 80
e-mail: ctc@cyprustrade.pl
CTC na świecie
Podatki

Podobnie jak w innych krajach europejskich, na Cyprze występują podatki bezpośrednie oraz podatki pośrednie.

 

Do podatków bezpośrednich zalicza się:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (income tax)
 • podatek dochodowy od osób prawnych (corporate tax)
 • podatek od posiadłości ziemskich (estate duty)
 • podatek od nieruchomości (immovable property tax)
 • podatek od zysku z kapitału (capital gains tax)
 • opłaty skarbowe (stamp duties)

 

Rok podatkowy na Cyprze jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Z podatku należy się rozliczyć do 1 sierpnia roku następnego.
Zaliczki na podatek dochodowy płatne są w trzech ratach w wyznaczonych terminach: 1 sierpnia, 30 września, 31 grudnia.

 

I. Podatek dochodowy od osób prawnych (Coroprate Income Tax – CIT)

 • Cypryjskim Rezydentem Podatkowym (CRP) w rozumieniu prawa podatkowego są te osoby prawne (firmy), które mają zarząd (management and control) na terytorium Cypru
 • Firmy spełniające kryteria CRP płacą na Cyprze podatek CIT (corporate income tax) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania
 • Firmy nie będące CRP, lecz posiadające na Cyprze zakład (permament establishment) płacą podatek CIT tylko z tej części dochodu, która jest generowana z Cypru.
 • Spółki, które:
  – nie mają zarządu na Cyprze (mimo, ze są zarejestrowane na Cyprze) oraz
  – są zarządzanane i kontrolowane z Cypru ale nie mają tu siedziby i nie prowadzą tu działalności gospodarczej nie są na Cyprze płatnikiem podatku CIT.
 • Stopa podatku CIT dla wszystkich podległych temu podatkowi dochodów spółek wynosi 12,5%

 

II. Podatki osobiste (PIT)

 • Dla celów podatkowych za cypryjskich rezydentów uważa się osoby przebywające na Cyprze w roku podatkowym powyżej 183 dni.
 • Rezydenci płacą podatki osobiste od swoich wszystkich dochodów (kraj i zagranica).
 • Nie-rezydenci płacą podatki wyłącznie od dochodów powstałych na Cyprze
 • Obowiązuje progresywna stawka podatku PIT:
  – dochód od 0 – 19.500 EUR rocznie – bez podatku
  – od 19.501 do 28.000 EUR – stawka 20%
  – od 28.001 do 36.300 EUR – stawka 25%
  – od 36.301 do 60.000 EUR – stawka 30%

– ponad 60.001 – stawka 35%

 

 

Osoby pozostające w związku małżeńskim rozliczają się z podatku osobistego osobno.

 

III.  Podatek VAT

Zasady funkcjonowania podatku VAT są analogiczne jak w Polsce.

 

Podstawowa stawka VAT wynosi na Cyprze 19%
Stawki zredukowane to 9% i 5% .

 

Więcej informacji znaleźc można na stronach cypryjskiego Ministerstwa Finansów – Urząd ds. VAT

 

http://www.mof.gov.cy/mof/vat/vat.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument

 

IV. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Cypr w chwili obecnej posiada z 41 krajami świata stanowi poważny argument dla lokowania tu inwestycji i prowadzenia stąd działalności gospodarczej. Postanowienia tych umów stwarzają szczególnie atrakcyjne warunki dla inżynierii podatkowej wykorzystującej zalety cypryjskiej spółki typu holdingowego.
Wciąż negocjowane są lub oczekują na ratyfikację nowe porozumienia z kolejnymi państwami.
Lista krajów, z którymi Cypr podpisał umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz teksty umów.

 

 

Więcej informacji na temat cypryjskiego systemu podatkowego znaleźć można na stronach:
Cyprus Investment Promotion Agency & Ministry of Finance