OFERTA EXPORTOWA: Ryby hodowlane, Owoce cytrusowe, Wędliny i wyroby mięsne, Halluomi i inne sery, Melony i arbuzy, Oliwa z oliwek, Ziemniaki, Winogrona, Wina i alkohole, Warzywa i zioła, Wyroby aluminiowe, Meble i akcesoria, Ubrania i tekstylia, Produkty farmaceutyczne...
Cypryjskie Centrum Promocji Handlu
ul. J. Dąbrowskiego 70
02-561 Warszawa
tel: +48 22 854 01 77
fax: +48 22 854 01 80
e-mail: ctc@cyprustrade.pl
CTC na świecie
Edukacja na Cyprze

Edukacja na Cyprze jest prowadzona według europejskiego programu edukacji.

 

Jest obowiązkowa do piętnastego (15) roku życia. Szkoła podstawowa trwa sześć (6) lat. Po niej następuje szkolnictwo średnie, podzielona na dwie części: Gimnazjum przez trzy (3) lata i Liceum przez kolejne trzy (3) lata. Sześć lat szkolnictwa średniego powszechnie nazywa się edukacją w szkołach średnich. Dlatego też dla obywateli Cypru edukacja jest obowiązkowa do momentu ukończenia gimnazjum, łącznie obowiązkowa edukacja trwa dziewięć (9) lat akademickich.

 

Dodatkowo, po szkole podstawowej lub gimnazjum uczeń może kontynuować naukę w szkole technicznej
Studiować można w instytucjach publicznych i prywatnych instytucjach trzeciego stopnia, które przyznają dyplomy poziomu niższego niż pierwszy stopień uniwersytecki.

 

W roku akademickim 2004-2005 było dziewięć publicznych i 20 prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego, w których kształciło się ponad 10 000 studentów, w tym 1 900 (19%) pochodzących z zagranicy. Studenci zagraniczni kształcący się na Cyprze przyjeżdżają głównie z krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i Środkowego Wschodu. Podczas jednego semestru na Cyprze studenci znajdują się niejako na styku Unii Europejskiej i Środkowego Wschodu.

 

Mogą wybierać spośród 57 różnych akredytowanych programów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich na kierunkach humanistycznych, a także z dziedziny biznesu, nauki i techniki. Programy te są w pełni, lokalnie akredytowane przez SEKAP, Cypryjską Komisję Akredytacyjną, która jest powoływana przez Ministra Kultury i Edukacji oraz Radę Ministrów.

 

Publiczne uczelnie wyższe i instytuty

 

Uniwersytet Państwowy jest organizacją rządową kontrolowaną przez Radę i Senat.

Więcej informacji: Uniwersytet Cypryjski;

W obecnym roku akademickim działa dziewięć publicznych instytucji szkolnictwa wyższego. Pięć z nich oferuje kursy przeddyplomowe na różnych kierunkach, są to:

 

  • Cypryjska Wyższa Szkoła Leśnictwa Ministerstwa Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
  • Wyższy Instytut Technologiczny Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • Wyższy Instytut Hotelarstwa Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • Szkoła Pielęgniarska Ministerstwa Zdrowia
  • Śródziemnomorski Instytut Zarządzania Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prywatne uczelnie wyższe i instytuty

 

Szereg prywatnych instytucji szkolnictwa wyższego oferuje programy na różnych kierunkach studiów (np. studia z zakresu obsługi sekretariatu, zarządzenia, inżynierii elektrycznej, budowlanej i mechanicznej, hotelarstwa i gastronomii, bankowości, rachunkowości oraz informatyki) trwające od roku do czterech lat. Ustawa Nr 67(I) /96 reguluje kwestie związane z zakładaniem, kontrolą i funkcjonowaniem instytucji szkolnictwa wyższego na Cyprze.

 

Zgodnie z tą ustawą wszystkie prywatne instytucje szkolnictwa wyższego muszą zostać zarejestrowane przez Ministerstwo Edukacji i Kultury. Ministerstwo zarejestrowało dwadzieścia instytucji szkolnictwa wyższego, które oferują specjalistyczne kursy prowadzące do uzyskania Certyfikatu/Dyplomu/Stopnia Naukowego. Niektóre z tych szkół są również zarejestrowane jako uprawnione także do prowadzenia studiów podyplomowych. Jednakże należy tutaj zauważyć, że rejestracja prywatnej instytucji nie oznacza uznania stopni naukowych nadawanych przez te instytucje.

 

Uznanie ich jest możliwe dopiero po uzyskaniu akredytacji programów studiów oferowanych przez prywatne instytucje. W roku akademickim 2004-2005 wszczęto procesy akredytacyjne w wyniku których 79 ze 147 programów studiów uzyskało warunkową akredytację.