OFERTA EXPORTOWA: Ryby hodowlane, Owoce cytrusowe, Wędliny i wyroby mięsne, Halluomi i inne sery, Melony i arbuzy, Oliwa z oliwek, Ziemniaki, Winogrona, Wina i alkohole, Warzywa i zioła, Wyroby aluminiowe, Meble i akcesoria, Ubrania i tekstylia, Produkty farmaceutyczne...
Cypryjskie Centrum Promocji Handlu
ul. J. Dąbrowskiego 70
02-561 Warszawa
tel: +48 22 854 01 77
fax: +48 22 854 01 80
e-mail: ctc@cyprustrade.pl
CTC na świecie
Gospodarka

Gospodarka Cypru jest nowoczesną, otwartą gospodarką wolnorynkową z dominującym sektorem usługowym, co wraz z efektywnymi i przejrzystymi ramami prawnymi zapewnia zarówno krajowym, jak i zagranicznym inwestorom możliwość  nowych inwestycji i rozwoju.

Według notowań Banku Światowego  oraz Światowego  Forum Ekonomicznego za 2013 rok Cypr zajmuje 39 miejsce spośród 189 krajów w kategorii Ease of Doing Business oraz 27th sposród 145 krajów w kategorii Best Countries for Business.
Głównym sektorem gospodarki Cypru (80,5% udziału w tworzeniu PKB ) jest stale rozwijający się sektor usługowy: (usługi turystyczne, bankowe, finansowe, prawne, konsultingu gospodarczego, usługi branży żeglugowej, handlu międzynarodowego, obrotu nieruchomościami, telekomunikacyjne itp.). Mniejsza rola przypada sektorom tradycyjnym. Udział produkcji przemysłowej (przetwórstwo żywności, produkcja wyrobów tytoniowych, odzieżowych, metalowych, farmaceutycznych, chemicznych) stanowi 11% PKB, a udział rolnictwa (uprawy ziemniaków, warzyw, owoców cytrusowych, winogron i oliwek) tylko 4 % PKB.

Światowy kryzys ekonomiczny zakłócił 35 letni ciągły i stabilny wzrost gospodarczy Cypru. Trudne warunki finansowego pakietu pomocowego z Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego nasiliły na wyspie kryzys finansowy w marcu 2013. Rząd jednak sprawie i szybko zajął się wprowadzaniem kilku inicjatyw aby wesprzeć  gospodarkę i wdrożył regulacje mające na celu obniżenie wydatków publicznych, modernizację prawodawstwa, promocję projektów rozwojowych, przyciągnięcie zagranicznych inwestorów poprzez wprowadzenie ulg podatkowych i przyspieszenie procedury przyznawania pozwoleń i licencji. Kluczowe i najbardziej obiecujące sektory to energia, turystyka, edukacja, badania i rozwój, nieruchomości.

Według danych szacunkowych gospodarka cypryjska zmalała w 2013 o 5,5%, w roku 2014 spadek ma wynieść 4,8%. Ponowny wzrost zaś powinien zostać odnotowany w roku 2015 – 0,9%, aby w roku 2016 wynieść ok. 2%.

W listopadzie 2013 cypryjska gospodarka po raz pierwszy od 2012 poprawiła swoje notowania po przeprowadzeniu przez Trojkę 3 pozytywnych kontroli z wdrażania programu Memorandum of Understanding. W ocenie międzynarodowej agencji rataingowej Moody’s w roku 2013 Cypr osiągnął lepsze wyniki ekonomiczne i fiskalne niż oczekiwano.