Kontakt

Ambasada Republiki Cypryjskiej

Cypryjskie Centrum Promocji Handlu

ul. J. Dąbrowskiego 70
02-561 Warszawa

tel: +48 22 854 01 77
fax: +48 22 854 01 80

e-mail: ctc@cyprustrade.pl
www.cyprustrade.pl